Het wandelpad langs de Noordelijke Randweg

Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Nieuw Boekhorst zijn er vragen gesteld door raadsleden om een wandelpad te realiseren langs de Noordelijke Randweg. De projectorganisatie Nieuw Boekhorst heeft samen met de gemeente Teylingen de mogelijkheden van een wandelpad nader onderzocht met als resultaat dat langs de Noordelijke Randweg een wandelpad gerealiseerd kan worden. Het pad verbindt het voetpad langs de Bollendreef (vanaf het viaduct) en de Spoorlaan met het voetpad in het fietstunneltje onder de N444 en wordt uitgevoerd in kleischelpen. De rode lijn in onderstaande afbeelding geeft het voetpad aan.

De realisatie van het voetpad wordt meegenomen in de uitvoering van de benodigde geluidsmaatregelen op de N444 en Noordelijke Randweg. Naar verwachting vindt de uitvoering aankomend najaar/winter plaats.